...
...

Virksomhedsbetalte rejser

VIRKSOMHEDSBETALTE REJSER KAN FÅ ET SKATTESMÆK MED I BAGAGEN.

 

Vær opmærksom på indholdet, når der arrangeres virksomhedsbetalte rejser. Kan indholdet ikke relateres til virksomhedens aktiviteter og indtjeningsmæssige formål, bliver rejsens værdi helt - eller delvist - skattepligtig for indehaveren, bestyrelsesmedlemmet eller medarbejderen. 

Lad det være sagt med det samme; Virksomheden - privat eller offentlig - har som regel altid fradragsret for rejseomkostninger, og når rejsen for indehaveren, et bestyrelsesmedlem eller en ansat alene drejer sig om at varetage forretnings- eller studiemæssige aktiviteter og interesser, vil ingen af de nævnte opleve personlige skattemæssige konsekvenser.

 

Det ser straks anderledes ud, når rejseprogrammet er kombineret med turistaktiviteter eller helt og holdent udgør en ferierejse.

 

TURISTMÆSSIGE AKTIVITETER

SKAT betragter som regel ikke mindre turistmæssige aktiviteter i et kort og begrænset rejseprogram på 2-4 dage som værende udslagsgivende for at påligne personlig skat i forbindelse med en virksomhedsbetalt rejse. Der kan her for eksempel være tale om en produktintroduktion, -inspektion eller -demo hos en udenlandsk producent, hvor der er indlagt "breaks" med turistlignende aktiviteter af tidsmæssig mindre varighed i forhold til det forretningsmæssige program. 

 

Er de turistmæssige aktiviteter derimod af væsentlig karakter- på trods af, at de måtte være kombineret med en forretnings- eller studierejse - vil der blive tale om personlig beskatning for deltageren. Der kan her være tale om ex. halve eller hele dage, som ikke er af forretningsmæssig karakter eller relevans.

 

Beskatningen er typisk forholdsmæssig på antal dage af den samlede rejseomkostning, ligesom værdien af særligt indhold medregnes, eksempelvis billetter til store sportsevents, kostbare fees, særlige udflugter og dyre middage.   

 

FERIEREJSER 

Er der tale om ferierejser - uanset om det er incentives, honorering af salgsmål e.lign. - vil ferierejsens samlede værdi blive beskattet personligt hos deltagerne.Her skal virksomhederne være opmærksomme på, at vidtløftige og endog velmente personalearrangementer også kan gå hen at blive personlig skattepligtigt for deltagerne.

 

Et traditionelt firmaarrangement eller teambuildingevent afholdt i virksomhedens region vil sikkert ikke føre til løftede øjenbryn hos SKAT. Placeres arrangementet derimod på et udenlandsk ferievenue; et skisportsted, et kurbad eller et baderesort øges opmærksomheden fra SKATs side.

 

Flere domme i lignende sager understreger, at det bør tages alvorligt. Og det er jo heller ikke morsomt, at et velment tiltag overfor medarbejderne ender i et surt - og ikke forventet - personligt skattesmæk for deltageren. 

 

Placeres en egentlig ferierejse i forlængelse af en forretningsrejse, vil det være den fulde værdi af ferierejsen fra det forretningsmæssige indholds ophør og frem til hjemkomsten, som pålignes den personlige skat. 

 

LEDSAGERENS ROLLE 

Deltager ægtefællen eller en ledsager i den virksomhedsbetalte rejse, vil værdien af dennes rejse blive skattepligtig for personen med tilknytning til virksomheden. Det er dog undtaget, når det kan godtgøres, at ledsageren indgår i en aktiv rolle i forretningsdelen. Eksempelvis at ledsageren har medvirket som sproglig forudsætning i forretningsdialogen, eller at vedkommende også er ansat i virksomheden og indtager en rolle, som har betydning for rejsens forretningsmæssige formål. 

 

INGEN KÆRE MOR 

SKAT har i disse "rejsesager" vist sig at være yderst restriktive.

 

Der bliver "taget ved" i sagerne, og de bliver fulgt til dørs. Dog har der på det seneste vist sig en mindre opblødning i de retslige instanser, hvor begrebet "virksomhedens interesse" er udvidet en smule. Men under alle omstændigheder kræver disse sager et væsentligt forklarings- og dokumentationsmateriale og dermed tids- og resurceforbrug. 

 

Vores anbefaling kan derfor kun være at arbejde indgående med rejseprogrammet i forhold til den forretningsmæssige relevans og anlægge en objektiv vurdering af de ferie- og turistmæssige elementer, som bringes i spil, og derigennem oplyse deltagerne om de gældende skattemæssige forhold.

 

Målet er selvfølgelig at sikre rejsedeltagerne mod uventede overraskelser i rejsebagagen.

 

Artiklen er skrevet af John Mikkelsen fra firmaet KRØYER PEDERSEN Statsautoriserede Revisorer I/S Holstebro.

 

Brug for hjælp?

Rejsekonsulent Anne Davidsen sidder klar til at hjælpe dig med dine spørgsmål.
Tlf. 9610 1009
Mail: Anne@holrc.dk

Brug for hjælp?

Rejsekonsulent Trine Hvid sidder klar til at hjælpe dig med dine spørgsmål.
Tlf. 9610 1001
Mail: Trine@holrc.dk

Contact

Contact
image